Rapport: Mer vård för pengarna

S-kvinnor publicerar rapporten ”Mer vård för pengarna och mer pengar till vård”

NSD skriver en ledare om sjukvårdsrapporten.

”Den är ett seriöst försök att formulera en ny sjukvårdspolitik, bortom dogmer och förenklingar. Resonemangen i rapporten borde intressera både socialdemokrater, socialliberaler och socialkonservativa politiker – om det nu finns några sådana kvar på den borgerliga kanten. Privatisering, marknadisering och nya jobbskatteavdrag är inte lösningen på alla samhällsproblem.”

Lena Sommestad skriver idag om Dans sjukvårdsrapport på sin blogg. Hon skriver:

Andersson visar att Sveriges tidigare mycket starka position ifråga om folkhälsan har försvagats. Sjukvårdens andel av BNP ligger nu bara på en mellannivå i Europa. Han diskuterar grundläggande frågor för sjukvårdens organisation som finansieringsmodeller, effektivitet och rättvisa, marknadsintressen och professionell etik. Han drar slutsatsen att svensk sjukvård kommer att drivas mot privatisering, om inte mer resurser tillförs. Han pekar på risker med marknadslösningar och försäkringsmodeller och rekommenderar en grundläggande översyn av sjukvårdspolitiken för att säkerställa en stabil finansiering, god effektivitet och prioritering efter behov.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Rapporten finns att hämta under fliken publikationer.

Annons

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: