Rapport: Hur finansiera vård och omsorg för äldre

hur fin

Rapporten ”Hur finansiera vård och omsorg för äldre” har publicerats av Arena idé

”Rapporten går igenom olika förslag som förekommit om finansieringen av äldreomsorgen; konton, höjda skatter, privata försäkringar och allmän försäkring. Merparten av rapporten beskriver hur en allmän äldreomsorgsförsäkring skulle kunna se ut, fördelar och nackdelar, finansiering mm.”

Läs debattartikeln som bygger på rapporten i Dagens Arena

 

Annons

Bok: Den nya kapitalismen och politikens möjligheter

Layout 1

Nu har boken ”Den nya kapitalismen och politikens möjligheter” släppts av arbetsrörelsens tankemedia. Den finns att beställa här.

I samband med lanseringen publicerades en artikel på SVD brännpunkt. Det hälls också ett seminarium som spelades in och går att se via abf-live.

Rapport: Dörrarna stängs innan alla har fått plats

Nu finns en ny rapport publicerad här. Den kallas ”Dörrarna stängs innan alla fått plats” och är skriven på uppdrag av den svenska handikapprörelsen.

Den går att hitta under fliken publikationer.

Bok: Socialdemokratin och staten

ochstaten

Det är inte möjligt med en omfattande välfärdsstat om inte samhället präglas av ”gemenskap”. Då blir i stället människors behov av trygghet en språngbräda mot mindre gemenskaper, skriver Dan Andersson och konstaterar att det inte gick att utan politiska kostnader delegera bort makt till teknokratiska system och EU och behålla respekten hos väljarna. Artikeln bygger på resonemangen i boken ”Socialdemokratin och Staten”.

Boken ”Socialdemokratin och staten” kan köpas hos arbetsrörelsens tankemedia.

ESO rapport – Kalorier kostar

Mellan 1980 och 2005 ökade den svenska befolkningens genomsnittli-ga kroppslängd med en procent. Samtidigt ökade den genomsnittliga kroppsvikten i yngre medelåldern med tio procent. Under de senaste 20 åren har andelen överviktiga och feta i befolkningen fördubblats, och det finns nu exempelvis dubbelt så många 10-åringar med hög vikt som vid 1980-talets mitt.

Den ökande vikten är i dag ett påtagligt folkhälsoproblem. Det blir därför nödvändigt att ställa sig frågan om det finns tillräckligt goda skäl för det offentliga att försöka styra utvecklingen? Och, om det finns motiv för in-gripanden i människors levnadsvanor, vilka åtgärder är då mest ändamålsenliga?

Ladda ned ESO-rapporten ”Kalorier kostar” här

Press

SVD

Blogs Wall Street Journal

Debatt

DN

Rapport: Mer vård för pengarna

S-kvinnor publicerar rapporten ”Mer vård för pengarna och mer pengar till vård”

NSD skriver en ledare om sjukvårdsrapporten.

”Den är ett seriöst försök att formulera en ny sjukvårdspolitik, bortom dogmer och förenklingar. Resonemangen i rapporten borde intressera både socialdemokrater, socialliberaler och socialkonservativa politiker – om det nu finns några sådana kvar på den borgerliga kanten. Privatisering, marknadisering och nya jobbskatteavdrag är inte lösningen på alla samhällsproblem.”

Lena Sommestad skriver idag om Dans sjukvårdsrapport på sin blogg. Hon skriver:

Andersson visar att Sveriges tidigare mycket starka position ifråga om folkhälsan har försvagats. Sjukvårdens andel av BNP ligger nu bara på en mellannivå i Europa. Han diskuterar grundläggande frågor för sjukvårdens organisation som finansieringsmodeller, effektivitet och rättvisa, marknadsintressen och professionell etik. Han drar slutsatsen att svensk sjukvård kommer att drivas mot privatisering, om inte mer resurser tillförs. Han pekar på risker med marknadslösningar och försäkringsmodeller och rekommenderar en grundläggande översyn av sjukvårdspolitiken för att säkerställa en stabil finansiering, god effektivitet och prioritering efter behov.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Rapporten finns att hämta under fliken publikationer.

Rapport: Mäktar politikerna med medielogiken?

dan2

Den 23 juli publicerade Dan en artikel på Newsmill om media och makt med rubriken ”Journalister bakom icke-demokratisk valrörelse”. Finns här. Denna artikel bygger på rapporten ”Mäktar politikerna med medielogiken?som arbetarrörelsens tankesmedja publicerat.