Seminarium: Hyresgästföreningen – en skattepolitik för framtidens hem

Tid: 7 april klockan 12.00-13.00 (lunch 11.30)

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Anmälan: seminarium@hyresgastforeningen.se

(ange ”lunchseminarium” i ämnesraden)

Hur påverkar dagens skattesystem bostadsmarknaden och vad behöver framtidens skattereform innehålla för att komma till rätta med problemen vi ser idag?

Den 7 april bjuder Hyresgästföreningen in till lunchseminarium om framtidens skattepolitik med fokus på boende. Dan Andersson presenterar sin nya bok ”Eget hem åt alla – Så löser vi bostadskrisen” som beskriver hur dagens ägarpolitik skapat skattemässiga skevheter mellan boendeformerna vilka får långtgående konsekvenserna för samhälle, individer och företag. På plats för efterföljande diskussion finns ekonomer, branschaktörer, riksdagsledamöter och ministrar från förr.

Läs om seminariet här

Annons

Seminarium LO: Tudelningen på arbetsmarknaden

Dag: måndag 3 april
Tid: kl. 09.00-11.00
Plats: LO-kansliet, Barnhusgatan 18, Stockholm

Tudelningen på arbetsmarknaden

Tudelningen har satts i blixtbelysning av de senaste årens höga flyktinginvandring. LO har därför presenterat en ny modell för förbättrad etablering på svensk arbetsmarknad – Utbildningsjobb. LO arrangerar nu ett expertseminarium där deltagarna ger sin syn på vilken policy som är relevant för att hantera tudelningen på arbetsmarknaden.

Medverkande:

Therese Guovelin, förste vice ordförande LO
Torbjörn Hållö, LO-ekonom
Per-Arne Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting, chef utbildning och arbetsmarknad
Annika Sundén, analyschef Arbetsförmedlingen
Lars Calmfors, professor och ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet
Dan Andersson, ekonom och tidigare LOs chefsekonom

Läs om seminariet här

KOMMEK i Malmö 17 augusti: När slår arbetsmarknaden i taket?

”Hög sysselsättning och många arbetade timmar är viktigt för kommunsektorn av minst två skäl. Skatteunderlaget blir större och det blir lättare att rekrytera personal. Men det finns en gräns för hur hög sysselsättningen kan bli utan att ekonomin blir överhettad. Hur kan den gränsen påverkas? Hur långt kan man komma när det gäller att få upp arbetskraftsdeltagandet och få ned arbetslösheten? Vilka politiska åtgärder kan underlätta? Går det att påverka
med efterfrågestimulerande politik eller är det bara strukturella utbudsreformer som fungerar? Vilken roll spelar lönebildningen? Hur påverkas välfärdstjänsternas finansiering? ”

Medverkande:

Ann-Sofie Kolm, professor, Stockholms universitet
Dan Andersson, fristående utredare och författare, tidigare chefekonom LO

Moderator:

Håkan Hellstrand, SKL

Läs om seminariet här

Seminarium Tankesmedjan Tiden 24 maj om Tak för fattigdom

Fattigdomen har ökat i Sverige, samtidigt som fler blir rika. Vad får en sådan isärdragande utveckling för konsekvenser för enskilda, för samhället, för demokratin? Välkommen på frukostseminarium där Dan Andersson, författare och fd chefekonom på LO, berättar om sin bok ”Tak för fattigdom”.

Läs om seminariet här

Seminarium om Tak för fattigdom 1 mars på Arbetes museum

 

Den 1 mars ordnar Arbetets museum i Norrköping ett seminarium om boken”Tak för fattigdom” i samarbete med REMESO och ABF. Boken kommenteras av Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef på fackförbundet Kommunal och Lars Stjernkvist, kommunalråd i Norrköping. Moderator är Göran Färm.

Mer information om eventet hittar du här

Läs om seminariet i Folkbladet och på Kultursidan

 

 

Ny bok ute: Tak för fattigdom – så skyddar vi demokratin

tak

År 1990 var sju av hundra fattiga. År 2030 kan nitton av hundra vara fattiga. Fyra av hundra hade år 1990 mycket goda inkomster. År 2030 kan det vara tio av hundra. I Sverige har den rikaste procentens andel av förmögenheten mer än fördubblats på 30 år. Frågan är: Om fattigdom och rikedom är på väg mot nivån före rösträttens införande, hur fungerar då demokratin?

Boken ”Tak för fattigdom – så skyddar vi demokratin” finns att köpa på Hjalmarson & Högberg 

Press

Åsa Linderborg  i  Aftonbladet

Daniel Swedin i Aftonbladet

Dagens Nyheter

Seminarier & boksamtal

Arena idé Se seminariet på LO Play

ABF Stockholm

Bok: Så fick Sverigedemokraterna makt

så fick

Hur kunde ett av världen mest toleranta länder ge ett högerpopulistiskt parti makt? I boken ”Så fick Sverigedemokraterna makt” skriver författaren Dan Andersson om hur partierna gav utrymme för intolerans i politiken. Sympatierna för Sverigedemokraterna beror till stor del på förändringar i partiernas politik. Arbetslöshet, ekonomisk utsatthet och pressade löner och villkor men också efterfrågan är viktiga förklaringar. Sympatierna för Sverigedemokraterna är helt enkelt ett underkännande av den etablerade politiken. 1919 varnade John Maynard Keynes för att efterfrågan i Tyskland skulle kollapsa. Ekonomisk utsatthet och arbetslöshet är också idag ett stöd för högerpopulismen i Grekland – och i Sverige. Låg efterfrågan i ekonomin leder till långvarig arbetslöshet som får politiska konsekvenser. Det räcker inte att ”ta debatten”. För politiskt aktiva från alla demokratiska partier, borde slutsatsen vara: Aldrig mer, vi gör allt som behövs för att ta bort bränslet från högeropportunismens brasa. Sympatierna för SD visar att 1900-talets demokratiska period kan vara över. Denna bok beskriver förutsättningarna för ett mer demokratiskt Sverige.

Köp boken ”Så fick Sverigedemokraterna makt” på Hjalmarson & Högberg

Press 

AiP

Dagens ETC

Seminarier & Boksamtal

Almedalsveckan

ABF Stockholm

Bok: Den nya kapitalismen och politikens möjligheter

Layout 1

Nu har boken ”Den nya kapitalismen och politikens möjligheter” släppts av arbetsrörelsens tankemedia. Den finns att beställa här.

I samband med lanseringen publicerades en artikel på SVD brännpunkt. Det hälls också ett seminarium som spelades in och går att se via abf-live.

Seminarium på ABF play: Socialdemokratin och staten:

 

Seminariet om rapporten ”Socialdemokratin och staten” där Dan Andersson samtalar med socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin finns nu på ABF play.

http://abfplay.screen9.tv/#HvD35gXZzyDkO3VIMuow1A